Menu

header bg irasok

Szöveggyűjtemény

BÓDVASZILASRÓL SZÓLÓ HOSSZABB ÍRÁSOK

*TÖRTÉNETI MUNKÁK
Dénes György (1966): 200 éve született Raisz Keresztély. == Karszt és Barlang, (1966) 2. sz. 85–86. p.
Dénes György (1983): A Bódvaszilasi-medence 700 éves története. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 160 p. /Borsodi kismonográfiák, 16./
Rémiás Tibor (1991): Ruehietl Miklós, a szádvári uradalom gazdatisztje mint publicista (1835–1849). == A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 28–29. sz. (1989–90) 239–256. p.
Zabos Géza (1996): Tiszahát. Csátország, Abaújország, Tiszahát 1952–1956. Budapest, Püski, p. 438.
Laki-Lukács László (1997): 135 éve született dr. Csillag Károly. == A Borsodi Tájház Közleményei, 1. sz. (1997) 40–42. p.
Jacsman János (2014): Szilasiak a nuzali gulágban. Az 1945 februárjában a Bódva völgyéből elhurcolt emberek sorsáról. == Kassai Figyelő, 12. évf. 2. sz. (2014. febr.) 18–21. p.

*NÉPRAJZI MUNKÁK
Laki-Lukács László (1999): Szilasi szőttesek és vászonhímzések. == A Borsodi Tájház Közleményei. 6. sz. (1999) 63–64. p.
Koleszár Krisztián (2002): Káposztatermesztés Bódvaszilason. == Szülőföldünk, 28–29. sz. (2001. ápr.) 200–205. p.
Koleszár Krisztián (2014): Gyümölcstermesztés és gyümölcsfajták a régi Szilason. == Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkban II. Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 175–188. p. /ANP Füzetek, 11/

*FÖLDRAJZI MUNKÁK
Dénes György (1961): A Meteor-barlang feltárása. == Karszt- és Barlangkutató, (1961) 2. sz. 83–85. p.
Dénes György (1964): A bódvaszilasi Meteor-barlang feltárása. == Borsodi Földrajzi Évkönyv, 5. évf. (1964) 24–30. p.
Dénes György (2001): Alsó-hegyi földrajzi nevek Bódvaszilas 1851. évi kataszteri határleírásában. A Barát-zsomboly és az Almási-zsomboly első említése. == Karszt és Barlang, (1993) 1–2. sz. 54–58. p.
Kósa Attila (1992): Nyolcvan év az Alsó-hegyen (Még egy szó a zsombolyokról). == Karszt és Barlang, 1–2. sz. 9–14. p.

 

BÓDVASZILAS SAJTÓJA (1948–2001)

1948
Bódvaszilason új szövetkezeti raktárházat avattak = = Abaúj népe. - . évf. . sz. (1948. nov. 21.), 2. p.

1960
Mindenki lépett egyet : Bódvaszilasi képek / Barcsa Sándor = = Észak-Magyarország. - 16. évf. . sz. (1960. dec. 18.), 6. p.

1962
Szilasi beszélgetés / Gulyás Mihály = = Észak-Magyarország. - 18. évf. . sz. (1962. máj. 17.), 3. p.

1963
Miért nem fejlődik Bódvaszilas sportélete? / Leskó Pál = = Észak-Magyarország. - 19. évf. . sz. (1963. febr. 7.), 5. p.

1964
Társadalmi összefogás erejével épült / Nemes Péter = = Észak-Magyarország. - 20. évf. . sz. (1964. jún. 19.), 5. p.
Az alsóhegy mélyének titkai / Dénes György = = Turista. 10. évf. 7. sz. (1964. júl.), 6. p.
A bódvaszilasi Meteor-barlang feltárása / Dénes György = = Borsodi Földrajzi Évkönyv. 5. (1964) TIT Borsod megyei szervezete, 24-30. p.

1966
Fejlődő tudatformálás, visszaeső műkedvelő munka Bódvaszilason / Benedek Miklós = = Észak-Magyarország. - 22. évf. 45. sz. (1966. febr. 23.), 4. p.
Huéból Bódvaszilasra : Vietnámi vendég a borsodi békegyűlésen / Máté Iván = = Észak-Magyarország. - 22. évf. 151. sz. (1966.), 2. p.

1967
Tetőzött a Bodrog negyedik árhulláma: Tovább árad a Tisza: A Bódva kilépett a medréből = = Észak-Magyarország. - 23. évf. 87. sz. (1967. ápr. 14.), 6. p.

1969
Pártnapok januárban = = Észak-Magyarország. - 25. évf. 9. sz. (1969. jan. 12.), 2. p.
Politizál a falu / Ónodvári Miklós = = Észak-Magyarország. - 25. évf. 23. sz. (1969. jan. 29.), 2. p.
Bódvaszilasi terv = = Észak-Magyarország. - 25. évf. 127. sz. (1969. jún. 5.), 8. p.
100 ezer forintért gyógynövény = = Észak-Magyarország. - 25. évf. 174. sz. (1969. júl. 30.), 8. p.
Községről községre : Bódvaszilas : Ismeretlen barlangbirodalom / Pozsonyi Sándor = = Észak-Magyarország. - 25. évf. 177. sz. (1969. aug. 2.), 3. p.
Általános iskola Bódvaszilason = = Észak-Magyarország. - 25. évf. 184. sz. (1969. aug. 10.), 12. p.
Tudományos világszenzáció Bódvaszilason: Rejtély, amely hatmillió évet hidal át = = Észak-Magyarország. - 25. évf. 189. sz. (1969. aug. 16.), 1. p.
Új létesítmények = = Észak-Magyarország. - 25. évf. 196. sz. (1969. aug. 26.), 8. p.
Az elsők = = Észak-Magyarország. - 25. évf. 198. sz. (1969. aug. 28.), 8. p.
Iskolaavatás = = Észak-Magyarország. - 25. évf. 198. sz. (1969. aug. 28.), 8. p.

1970
Négy új fogorvos az edelényi járásban = = Észak-Magyarország. - 26. évf. 59. sz. (1970. márc. 11.), 5. p.
Fogadásból-halál: Agyonnyomta a fa: Amputálni kellett = = Észak-Magyarország. - 26. évf. 81. sz. (1970.), 8. p.
Orvosi rendelő - pedagóguslakások = = Észak-Magyarország. - 26. évf. 179. sz. (1970. aug. 1.), 8. p.
Kőmederben a Szilas-patak = = Észak-Magyarország. - 26. évf. 181. sz. (1970. aug. 4.), 8. p.

1971
Gazdagodik Bódvaszilas = = Észak-Magyarország. - 27. évf. 51. sz. (1971. márc. 2.), 8. p.
Szabályozzák a Bódvát = = Észak-Magyarország. - 27. évf. 52. sz. (1971. márc. 3.), 8. p.
Kitüntetett szövetkezetek. = = Észak-Magyarország. - 27. évf. 99. sz. (1971. ápr. 28.), 8. p.
Megkezdte munkáját a „Vecsem” expedíció : A Kárpát medence legmélyebb barlangját kutatják / O. J. = = Észak-Magyarország. - 27. évf. 138. sz. (1971. jún. 13.), 5. p.
Vecsem-expedíció: A kutatás céljáról: Nyilatkozik Sóváry István, az expedíció vezetője / Oravec János = = Észak-Magyarország. - 27. évf. 139. sz. (1971. jún. 15.), 2. p.
Szabályozzák a Bódvát / (o. j.) = = Észak-Magyarország. - 27. évf. 158. sz. (1971. júl. 7.), 3. p.

1972
Rekordtermés mákból. = = Észak-Magyarország. - 28. évf. 185. sz. (1972. aug. 8.), 8. p.
Gazdagodik Bódvaszilas = = Észak-Magyarország. - 28. évf. 188. sz. (1972. aug. 11.), 5. p.
A húsellátás javításáért = = Észak-Magyarország. - 28. évf. 203. sz. (1972. aug. 29.), 7. p.
Tornaterem az iskolának = = Észak-Magyarország. - 28. évf. 207. sz. (1972. szept. 2.), 7. p.
Őszi vásárok = = Észak-Magyarország. - 28. évf. 221. sz. (1972. szept. 19.), 8. p.
Fejlődik a Bódvaszilas Vasas = = Észak-Magyarország. - 28. évf. 275. sz. (1972. nov. 22.), 7. p.

1973
Elütötte a tehervonat = = Déli Hírlap. - . évf. 202. sz. (1973. aug. 29.), 6. p.
Új létesítmény Bódvaszilason = = Szövetkezeti Élet. - 11. évf. 11. sz. (1973. nov.), 2. p.
ABC áruházat kap Bódvaszilas = = Észak-Magyarország. - 29. évf. 277. sz. (1973. nov. 27.), 8. p.

1974
Mezőkövesden és Bódvaszilason lesz vásár = = Észak-Magyarország. - 30. évf. 239. sz. (1974. okt. 12.), 11. p.

1975
ABC áruház épül Bódvaszilas... = = Észak-Magyarország. - 31. évf. 93. sz. (1975. ápr. 22.), 7. p.
Szabályozzák a Szilas patak medrét... = = Észak-Magyarország. - 31. évf. 93. sz. (1975. ápr. 22.), 7. p.
Községszépítés = = Észak-Magyarország. - 31. évf. 112. sz. (1975. máj. 15.), 8. p.
Szeptember 30-án adják át Bódvaszilas község lakóinak... = = Észak-Magyarország. - 31. évf. 185. sz. (1975. aug. 8.), 5. p.
Szabályozzák a Szilas patak medrét = = Észak-Magyarország. - 31. évf. 186. sz. (1975. aug. 9.), . p.
Két pedagógus és egy tanácselnöki lakást építenek... = = Észak-Magyarország. - 31. évf. 188. sz. (1975. aug. 12.), 7. p.
Két országos vásár lesz... = = Észak-Magyarország. - 31. évf. 192. sz. (1975. aug. 16.), 7. p.
A bódvaszilasi termelőszövetkezetben 7 millió forintos költséggel... = = Észak-Magyarország. - 31. évf. 221. sz. (1975. szept. 20.), 7. p.
A bódvaszilasi tsz-ben: teljesítik, amit vállaltak = = Észak-Magyarország. - 31. évf. 224. sz. (1975. szept. 24.), 3. p.
Dr. Buga László az edelényi járás vendége... = = Észak-Magyarország. - 31. évf. 270. sz. (1975. nov. 18.), 7. p.

1976
Bódvaszilason ma, február 17-én... = = Észak-Magyarország. - 32. évf. 40. sz. (1976. febr. 17.), 7. p.
A bódvaszilasi Bódvavölgye Tsz építőbrigádja... = = Észak-Magyarország. - 32. évf. 58. sz. (1977. márc. 10.), 5. p.
1977. január 1-től Bódvaszilas–Szini ÁFÉSZ egyesül = = Szövetkezeti Élet. - . évf. 4. sz. (1976. ápr.), 4. p.
Minden műszak élményt jelent... : Mit szőnek Bódvaszilason? = = Észak-Magyarország. - 32. évf. 154. sz. (1976. júl. 1.), 3. p.
Spartakiád = = Észak-Magyarország. - 32. évf. 158. sz. (1976. júl. 6.), 7. p.
Ma már ilyenek a korszerű „falusi boltok"... = = Észak-Magyarország. - 32. évf. 162. sz. (1976. júl. 10.), 6. p.
Fejleszti juhászatát a bódvaszilasi Bódvavölgye Tsz... = = Észak-Magyarország. - 32. évf. 231. sz. (1976. szept. 30.), 5. p.
Bébiflanell Bódvaszilasról = = Észak-Magyarország. - 32. évf. 249. sz. (1976. okt. 21.), 3. p.
Félmillió seprűnyél = = Észak-Magyarország. - 32. évf. 291. sz. (1976. dec. 9.), 8. p.

1977
Eredményes évet zárt a Bódvavölgyi Tsz = = Észak-Magyarország. - 33. évf. . sz. (1977.), . p.
Könyvtári események / Hubay Ágnes = = Borsodi Könyvtáros. - 16. évf. 1. sz. (1977.), 45. p.
A közös erdők hasznát jelentősen növelik az idén a bódvaszilasi... = = Észak-Magyarország. - 33. évf. 38. sz. (1977. febr. 15.), 7. p.
Fejlődő melléküzemág = = Észak-Magyarország. - 33. évf. 39. sz. (1977. febr. 16.), 3. p.
A bódvaszilasi Bódvavölgye Tsz építőbrigádja... = = Észak-Magyarország. - 32. évf. 58. sz. (1977. márc. 10.), 5.p.
Jobban hasznosítja erdeit a bódvaszilasi Bódvavölgye Tsz... = = Észak-Magyarország. - 33. évf. 59. sz. (1977. márc. 11.), 5. p.
Kőporként értékesítik elsősorban a bódvaszilasi tsz bányájában... = = Észak-Magyarország. - 33. évf. 60. sz. (1977. márc. 12.), 7. p.
Bódvaszilason június 21-én, kedden... = = Észak-Magyarország. - 33. évf. 143. sz. (1977. jún. 19.), 11. p.
Bódvaszilasi szövöde = = Észak-Magyarország. - 33. évf. 184. sz. (1977. aug. 6.), 3. p.
Szövőüzemet avattak a Bódvavölgyi Tsz-ben = = Észak-Magyarország. - 33. évf. 219. sz. (1977. szept. 17.), 8. p.

1978
Segítenek a melléküzemek : A Bódva Völgye Tsz harca az elemi károk pótlásáért / (P. S.) = = Észak-Magyarország. - 34. évf. 136. sz. (1978. jún. 11.), 3. p.
A bódvaszilasi tartalék! : Többet termel a melléküzemág = = Észak-Magyarország. - 34. évf. 156. sz. (1978. júl. 5.), 5. p.
A Bódva völgyében / Priska Tibor = = Észak-Magyarország. - 34. évf. 184. sz. (1978. aug. 6.), 5. p.
Kulturális napok a Bódva-völgyében = = Észak-Magyarország. - 34. évf. . sz. (1978. okt. 15.), 5. p.
Mentés a bódvaszilasi barlangból = = Észak-Magyarország. - 34. évf. 265. sz. (1978. nov. 10.), 8. p.

1979
Azok a makacs emberek / Kármán = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 9. sz. (1979. jan. 12.), 3. p.
Bódvaszilas új középület építését tervezi... = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 10. sz. (1979. jan. 13.), 7. p.
Ötszáz anyaállattal fejleszti juhállományát a bódvaszilasi Bódvavölgye Termelőszövetkezet... = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 14. sz. (1979. jan. 18), 7. p.
A mélyből a magasba / Kolaj László = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 15. sz. (1979.), 2. p.
Az élen az edelényi építők / Kolaj László = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 18. sz. (1979. jan. 23.), 2. p.
ABC-áruházat épít Perkupán a Bódvaszilas és Vidéke Áfész... = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 20. sz. (1979. jan. 25.), 7. p.
Bányabeli veszélyek = = Déli Hírlap. - 11. évf. 47. sz. (1979. febr. 24.), 1. p.
Óvoda Bódvaszilason / Szabados György = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 64. sz. (1979. márc. 17.), 5. p.
Téli fórum után / (pt) = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 65. sz. (1979. márc. 18.), 3. p.
A hidvégardói fülemüle-ügy. / -kármán- = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 87. sz. (1979. ápr. 14.), 3. p.
Új melléküzemág Borsodszirákon = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 89. sz. (1979. ápr. 18.), 3. p.
A házak nem nőnek ki a földből / Lévay Györgyi = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 119. sz. (1979. máj. 24.), 3. p.
Íróvendégek a megyében : Bódvaszilason Jakucs László... = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 130. sz. (1979. jún. 6.), 7. p.
Végéhez közeledik a nyári betakarítás : Előtérben a talajmunkák = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 181. sz. (1979. aug. 4.), 1. p.
Újabb szövetkezetek tettek milliós értékű vállalásokat = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 4. évf. 9. sz. (1979. szept.), 1, 4. p.
Tájkonferencia a karsztvidéken / (hajdú) = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 218. sz. (1979. szept. 18.), 4. p.
Merre jártunk – mit láttunk? : Védelmet kapott az Aggteleki-karszt / Hazslinszky Tamás = = Föld és Ég. - 14. évf. 10. sz. (1979. okt.), 314–315. p.
Műemlékvédelem = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 261. sz. (1979. nov. 7.), 6. p.
Új tornaterem = = Déli Hírlap. - 11. évf. 298. sz. (1979. dec. 20.), 3. p.
Hogy körzeti legyen a körzeti iskola: Bódvaszilasi változások: / Csutorás Annamária = = Észak-Magyarország. - 35. évf. 298. sz. (1979. dec. 21.), 4. p.

1980
Néprajzi tájkonferencia az Aggteleki-karszton / Viga Gyula = = Honismeret. - . évf. 1. sz. (1980.), 16-17. p.
Bódvaszilas községben terven felül épülő 2 általános iskolai tanterem megyei eszközökből történő támogatása = = Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tanácsának Közlönye. - 10. évf. 4. sz. (1980.), 4. p.
Pesti melléküzemágak : Gond Borsodban / Földeáki Béla = = Szabad Föld. - 36. évf. 1. sz. (1980.), 5. p.
Uszodára nem, templomra igen? : Néhány gondolat a téglajegyről / –berencsy– = = Borsodi Bányász. - 23. évf. 3. sz. (1980. jan. 17.), 5. p.
A mezőgazdasági szövetkezetek zárszámadó közgyűlésén / Pozsonyi Sándor = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 5. évf. 2. sz. (1980. febr.), 1, 2. p.
Négyezer tonna vashulladékra számítanak : A MÉH termelőszövetkezeti gyűjtőakciója / (X.) = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 30. sz. (1980. febr. 6.), 6. p.
Húszéves a termelőszövetkezet : Bódvaszilas ötmilliója = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 37. sz. (1980. febr. 14.), 3. p.
Kimagasló eredménnyel teljesítette túl éves tervét a bódvaszilasi Bódvavölgye Termelőszövetkezet... = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 45. sz. (1980. febr. 23.), 7. p.
Sztrapacska = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 52. sz. (1980. márc. 2.), 7. p.
Négymillió forintot fordított az elmúlt évben meliorizációra a bódvaszilasi Bódvavölgye Termelőszövetkezetben... = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 56. sz. (1980. márc. 7.), 5. p.
Bódvaszilasi új tantermek = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 69. sz. (1980. márc. 22.), 5. p.
Így is lehet... / Buga László = = Szabad Föld. - 36. évf. 10. sz. (1980. márc. 9.), 6. p.
Új növény termesztésével kísérleteznek az idén a bódvaszilasi Bódvavölgye... = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 59. sz. (1980. márc. 11.), 11. p.
A fogyasztási szövetkezetek küldöttgyűléséről jelentjük / Tóth Béla = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 5. évf. 4. sz. (1980. ápr.), 3. p.
Irodalom és zene címmel műsoros esteket szervez... = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 92. sz. (1980. ápr. 20.), 11. p.
Öreg csattogók : Kár lett volna értük / Szegő Lajos = = Szabad Föld. - 36. évf. . sz. (1980. ápr. 27.), 5. p.
Határátkelő épül Tornanádaskán. = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 159. sz. (1980. júl. 9.), 4. p.
Bódvaszilas községben terven felül két általános iskolai tantermet építenek... = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 170. sz. (1980. júl. 22.), 5. p.
A példa: Bódvaszilas / (mikes) = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 176. sz. (1980. júl. 29.), 5. p.
Bódvaszilas községfejlesztésére ebben az évben két társadalmi munkanapot ajánlottak fel a lakók... = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 191. sz. (1980. aug. 15.), 5. p.
„... És új létesítményeket adtak át.” / Priska Tibor = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 204. sz. (1980. aug. 31.), 5. p.
Tantermek, pihenőpark Bódvaszilason = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 205. sz. (1980. szept. 2.), 4. p.
Bódvaszilasi beszélgető / T. Nagy József = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 248. sz. (1990. okt. 21.), 7. p.
Bódvavölgyi kulturális hetek = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 252. sz. (1980. okt. 26.), 6. p.
Minősítő túra Aggtelek környékére = = Déli Hírlap. - 12. évf. 267. sz. (1980. nov. 14.), 2. p.

1981
Toronyépítés, fényképről : Felújítják a Hadik-kastélyt. = = Észak-Magyarország. - 37. évf. 15. sz. (1981. jan. 18.), 12. p.
A gátak nemcsak földből készülnek: Ahol nyáron is „szánkóznak”: Mostoha adottságok ellenére nyereség / –Kármán– = = Észak-Magyarország. - 37. évf. 16. sz. (1981. jan. 20.), 3. p.
Köszöntötték az alapító tagokat / Bódis Istvánné = = Észak-Magyarország. - 37. évf. 18. sz. (1981. jan. 22.), 5. p.
Hét végi balesetek = = Észak-Magyarország. - 37. évf. 103. sz. (1981. máj. 5.), 8. p.
Aggteleki túra: Borsod szép útjain = = Déli Hírlap. - 13. évf. 105. sz. (1981. máj. 8.), 3. p.
A mi falunk : Bódvaszilas / Ténagy József = = Észak-Magyarország. - 37. évf. 108. sz. (1981. máj. 10.), 1,5. p.
Bódvaszilas „konyháiban”... / (ténagy–laczó) = = Észak-Magyarország. - 37. évf. 132. sz. (1981. jún. 7.), 4. p.
Útját állta az autónak = = Déli Hírlap. - 13. évf. 151. sz. (1981. júl. 1.), 6. p.
Útban az ebédért = = Észak-Magyarország. - 37. évf. 190. sz. (1981. aug. 14.), 8. p.
Bódvaszilas = = Észak-Magyarország. - 37. évf. 192. sz. (1981. aug. 16.), 1. p.
A kellemesebb életkörülményekért / Lévay = = Észak-Magyarország. - 37. évf. 209. sz. (1981. szept. 6.), 3. p.
Kezdeményezés az aprófalvak ellátásáért / Pusztafalvi Tivadar = = Észak-Magyarország. - 37. évf. 247. sz. (1981. okt. 21.), 5. p.
Minden korosztály képviselve: Hárman a harmincnégy közül / (Cs. É.) = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 6. évf. 11. sz. (1981. nov.), 3. p.
A Bódva mellett / Priska Tibor = = Észak-Magyarország. - 37. évf. 259. sz. (1981. nov. 4.), 5. p.
November 7. alkalmából kitüntetéseket adtak át = = Déli Hírlap. - 13. évf. 260. sz. (1981. nov. 6.), 1. p.
Hiányos tubus = = Déli Hírlap. - 13. évf. 267. sz. (1981. nov. 16.), 5. p.
Hagyományok nélkül : Hol készül a flanell? / D. H. = = Észak-Magyarország. - 37. évf. 283. sz. (1981. dec. 3.), 3. p.

1982
Borsod-Abaúj-Zemplén megye módosított településhálózat-fejlesztési terve = = Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tanácsának Közlönye. - 12. évf. 1. sz. (1982.), 20-23. p.
Beszélgetés Bódvaszilason / Tóth Béla = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 7. évf. 1. sz. (1982. jan.), 2. p.
Mi épül 1982-ben? : A fogyasztási szövetkezetek fejlesztési terveiből / Tóth Béla = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 7. évf. 1. sz. (1982. jan.), 3. p.
A termelőszövetkezetek zárszámadó közgyűlésén = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 7. évf. 2. sz. (1982. febr.), 1, 2. p.
Zárszámadás Bódvaszilason : A tartalékok feltárásával tovább javulhat a gazdálkodás / (p. s.) = = Észak-Magyarország. - 38. évf. 36. sz. (1982. febr. 12.), 3. p.
A vagyonvédelem Bódvaszilason / (t.) = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 7. évf. 4. sz. (1982. ápr.), 6. p.
A vezetés gondjai B.szilason / T. B. = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 7. évf. 8. sz. (1982. aug.), 6. p.
Felvételek / Fojtán László = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 7. évf. 10. sz. (1982. okt.), 4. p.
Ládaelemgyártásra tértek át a bódvaszilasi Bódvavölgye... = = Észak-Magyarország. - 38. évf. 244. sz. (1982. okt. 17.), 7. p.
Új tanműhely = = Észak-Magyarország. - 38. évf. 244. sz. (1982. okt. 17.), 2. p.
Magvetők = = Észak-Magyarország. - 38. évf. 247. sz. (1982. okt. 21.), 1. p.

1983
Elnök házaspár / Lévay Györgyi = = Észak-Magyarország. - 39. évf. 2. sz. (1983. jan. 4.), 3. p.
Borsodi Szövetkezeti Élet hírei = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 8. évf. 3. sz. (1983. márc.), . p.
Borsod változatos barlangjai / Lénárt László = = Búvár. - 38. évf. 10. sz. (1983. okt.), 444-445. p.
Kulturális ajánlat = = Borsodi Bányász. - 26. évf. 46. sz. (1983. nov. 17.), 4. p.
Milyen volt nekem Amerika? : Találkozás Kulcsár Istvánnal / Parázs István = = Borsodi Bányász. - 26. évf. 46. sz. (1983. nov. 17.), 4. p.
A Bódvaszilas és Vidéke ÁFÉSZ a sajópetri... = = Észak-Magyarország. - 39. évf. 280. sz. (1983. nov. 27.), 7. p.
Három új minikönyv / Petra = = Észak-Magyarország. - 39. évf. 285. sz. (1983. dec. 3.), 4. p.

1984
Fénykép Kosik Károly bódvaszilasi cipész kisiparos műhelyéről / Dudás Zoltán = = Népfront. - . évf. 2. sz. (1984.), 48. p.
Tavaszi méltóság / Hajdu Imre = = Észak-Magyarország. - 40. évf. 80. sz. (1984. ápr. 4.), 14. p.
Borsodi kismonográfiák : A Bódvaszilasi-medence 700 éves története = = Észak-Magyarország. - 40. évf. 150. sz. (1984. jún. 28.), 4. p.
Új vízműtársulat alakult... = = Észak-Magyarország. - 40. évf. 163. sz. (1984. júl. 13.), 3. p.
Bódvaszilas növekvő forgalma = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 9. évf. . sz. (1984. aug.), 7. p.
Szövetkezeti hetek Borsodban = = Észak-Magyarország. - 40. évf. 234. sz. (1984. okt. 5.), 4. p.
A bódvaszilasi „fejszéről” : Ha gond van jön a baj... / Ténagy József = = Észak-Magyarország. - 40. évf. 247. sz. (1984. okt. 20.), 4. p.
Bódva menti öregek : Injekció helyett = = Észak-Magyarország. - 40. évf. 256. sz. (1984. okt. 31.), 5. p.

1985
Szőlősardó vegyesboltja : Kelendők és kellenének / –dévald– = = Észak-Magyarország. - 41. évf. 19. sz. (1985. jan. 24.), 5. p.
Mai jelölő gyűlések. = = Észak-Magyarország. - 41. évf. 90. sz. (1985. ápr. 18.), 8. p.
Az Őszi szövetkezeti hetek programjából. = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 10. évf. 9. sz. (1985. szept.), 4. p.
Őszi szövetkezeti hetek 85. = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 10. évf. 9. sz. (1985. szept.), 3. p.
Táskások = = Déli Hírlap. - 17. évf. 206. sz. (1985. szept. 3.), 3. p.

1986
Halálra gázolta a kerékpárost : tárcsázzuk a 07-et = = Déli Hírlap. - 18. évf. 40. sz. (1986. febr. 17.), 8. p.
Halálos gázolás : gyalogosok, kerékpárosok balesetei = = Észak-Magyarország. - 42. évf. 41. sz. (1986. febr. 18.), 8. p.
Az Észak-Magyarország postájából : Még Tornabarakonyban is élünk – de így nagyon nehezen = = Észak-Magyarország. - 42. évf. 61. sz. (1986. márc. 13.), 5. p.
A Népköztársaság nevében... : Elítélték a bódvaszilasi ÁFÉSZ vagyonának dézsmálóit / Dr. Figyelő = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 11. évf. 4. sz. (1986. ápr.), 5. p.
„Fogas kérdések...” / K. G. = = Észak-Magyarország. - 42. évf. 93. sz. (1986. ápr. 21.), 5. p.
A MALÉV gyermekrajz-pályázatán 140 gyerek egy Magyarország feletti sétarepülést nyert = = Népszava. - 114. évf. 107. sz. (1986. máj. 8.), 13. p.
Szendrői beszélgetések / Priska Tibor = = Észak-Magyarország. - 42. évf. 110. sz. (1986. máj. 12.), 5. p.
Szemét-ügy / Balogh Andrea = = Észak-Magyarország. - 42. évf. 219. sz. (1986. szept. 17.), 5. p.
Bódvarákó / Gerecsei Zoltán = = Turista Magazin. 97. évf. 10. sz. (1986. okt.), 15. p.
A munkatárs kétszer fizessen / Menyhért Mészáros László = = Szabad Föld. - 42. évf. 41. sz. (1986. okt. 10.), 5. p.
Az edelényi NEB napirendjén : A belső ellenőrzés és az erdőgazdálkodás = = Észak-Magyarország. - 42. évf. 256. sz. (1986. okt. 30.), 8. p.
Ma délután : házavató Bódvaszilason = = Észak-Magyarország. - 42. évf. 296. sz. (1986. dec. 17.), 4. p.
Egészséges ivóvíz = = Észak-Magyarország. - 42. évf. 301. sz. (1986. dec. 23.), 8. p.

1987
Felépült, nyitásra a ház... : Közös erővel, a közösség javára / (ténagy–fojtán) = = Észak-Magyarország. - 43. évf. 5. sz. (1987. jan. 7.), 4. p.
Aggtelek = = Szabad Föld. - 43. évf. 20. sz. (1987. máj. 15.), 7. p.
Szemétügy : vihart kavart / –ella– = = Szabad Föld. - 43. évf. 20. sz. (1987. máj. 15.), 4. p.
Az aggteleki táj jövőjéről tárgyaltak = = Népszabadság. - 45. évf. 115. sz. (1987. máj. 18.), 4. p.
Aprófalvak ellátása/ Orosz B. Erika = = Észak-Magyarország. - 43. évf. . sz. (1987. jún. 22.), 16.p.
Halálos balesetek = = Észak-Magyarország. - 43. évf. 170. sz. (1987. júl. 21.), 8. p.
Halálos balesetek = = Népszabadság. - 45. évf. 170. sz. (1987. júl. 21.), 8. p.
Vászonba szőtt álmok: Hogy ne szakadjanak a szálak / Orosz B. Erika = = Észak-Magyarország. - 43. évf. 177. sz. (1987. júl. 29.), 1, 3. p.
Az őszi Szövetkezeti hetek szeptemberi programjából = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 12. évf. 8. sz. (1987. aug.), 6. p.
Büszkeség – tízmillióért / Keresztény Gabriella – Csendes Csaba = = Új Tükör. - 24. évf. 33. sz. (1987. aug. 16.), 6. p.
Őszi Szövetkezeti hetek októberi programjából = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 12. évf. 9. sz. (1987. szept.), 6. p.
Eladott falu / Pogány Sára = = Magyarország. - 24. évf. 40. sz. (1987. okt. 2.), 32. p.
Átment rajta a szekér = = Déli Hírlap. - 19. évf. 237. sz. (1987. okt. 12.), 8. p.
Könyvtáros esték / (gonda) = = Mezőgazdasági Szövetkezeti Élet. - . évf. . sz. (1987. nov.), 5. p.
Ne csak a madár ültessen diófát! : Észak-borsodi karsztvidék / Lévay Györgyi = = Észak-Magyarország. - 43. évf. 293. sz. (1987. dec. 12.), 12. p.

1988
Elszakadt a kötél : Sértetlen a négy budapesti fiatal / (oravecz) = = Déli Hírlap. - 20. évf. 158. sz. (1988. júl. 6.), 6. p.
Nem őrizhetik az összes zsombolyt = = Déli Hírlap. - 20. évf. 160. sz. (1988. júl. 8.), 3. p.
Edelényben és Szendrőn munkáról, foglalkoztatásról = = Észak-Magyarország. - 44. évf. 174. sz. (1988. júl. 22.), 2. p.
Csaknem kétszáz rendezvény és akció : Az Őszi Szövetkezeti Hetek programjából = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 13. évf. 3. sz. (1988. szept.), 6. p.
Kitüntetések = = Borsodi Szövetkezeti Élet. - 13. évf. 3. sz. (1988. szept.), 3. p.
Bódvaszilas szép helyen van : Ahol eddig is önmagukban bíztak = = Észak-Magyarország. - 44. évf. 294. sz. (1988. dec. 10.), 7, 8, 9, 10. p.
Csökken a fizetőképes kereslet : Kereskedők északon : Ahol már nem számolhatnak / Lévay Györgyi = = Észak-Magyarország. - 44. évf. 301. sz. (1988. dec. 19.), 5. p.

1989
A földalatti Magyarország / Leél-Őssy Szabolcs = = Honismeret. - . évf. 1. sz. (1989. jan.), 28-36. p.
Megmenthetők-e még falvaink? (Ne csak a madár ültessen diófát!) : Hibás iparpolitika nyomán / Lévay Györgyi = = Észak-Magyarország. - 45. évf. 43. sz. (1989. febr. 25.), 5. p.
Tanuljunk meg megbocsátani : Mi kavarta a vihart? = = Észak-Magyarország. - 45. évf. 105. sz. (1989. máj. 6.), 7. p.
Teljes nagyüzem a határban / (bekecsi) = = Észak-Magyarország. - 45. évf. 167. sz. (1989. júl. 18.), 1, 2. p.
Néptelen lesz-e a Cserehát? 1. / Csendes Csaba – Kozák Albert. = = Képes Újság. - 30. évf. 37. sz. (1989. szept. 9.), 16. p.
Néptelen lesz-e a Cserehát? 2. / Csendes Csaba – Kozák Albert. = = Képes Újság. - 30. évf. 38. sz. (1989. szept. 16.), 15–17. p.
Kevés eső esik, mégis lesz mit innunk : Víztartalék kutakból, forrásokból, tározókból... / (n. zs.) = = Észak-Magyarország. - 45. évf. 239. sz. (1989. okt. 9.), 5. p.

1990
Szögliget jeles napja : Munka nélkül maradt a volt tanácselnök? : Megalakult a községi tanács = = Észak-Magyarország. - 46. évf. 4. sz. (1990. jan. 5.), 1, 2. p.
Párthírek = = Észak-Magyarország. - 46. évf. 53. sz. (1990. márc. 3.), 2. p.
Párthírek, pártesemények = = Észak-Magyarország. - 46. évf. 63. sz. (1990. márc. 14.), 2. p.
Kirabolták a háza előtt = = Déli Hírlap. - 22. évf. 217. sz. (1990. szept. 18.), 2. p.
A felső-bódvamenti választásokról. / György Horváth László. = = Észak-Magyarország. - 46. évf. 247. sz. (1990. okt. 20.), 3. p.
Bódvaszilasi beszélgető/ T. Nagy József = = Észak-Magyarország. - 36. évf. 248. sz. (1990. okt. 21.), 7.p.

1991
1956-os emléklapot, emlékérmet kaptak = = Déli Hírlap. - 23. évf. 246. sz. (1991. okt. 22.), 2. p.

1992
Ahová (lassan) a busz sem jár / György Horváth László = = Észak-Magyarország. - 48. évf. 61. sz. (1992. márc. 12.), 5. p.
Göncz Árpád megyénkbe látogat = = Észak-Magyarország. - 48. évf. 93. sz. (1992. ápr. 18.), 1. p.
Kigyulladt egy családi ház Bódvaszilason = = Déli Hírlap. - 24. évf. 95. sz. (1992. ápr. 22.), 8. p.
Göncz Árpád megyénkbe látogat = = Észak-Magyarország. - 48. évf. 97. sz. (1992. ápr. 24.), 1, 2. p.
Göncz Árpád megyénkbe látogat = = Déli Hírlap. - 24. évf. 97. sz. (1992. ápr. 24.), 1, 3. p.
Bódvaszilasi győzelem = = Észak-Magyarország. - 48. évf. 122. sz. (1992. máj. 25.), 13. p.
Technikai munkák B.-A.-Z. megye területén = = Turista Magazin. - 103. évf. 6. sz. (1992. jún.), 9. p.
Bódvaszilasi győzelem = = Észak-Magyarország. - 48. évf. 159. sz. (1992. júl. 7.), 7. p.
Az Észak-Magyarország postája... = = Észak-Magyarország. - 48. évf. 161. sz. (1992. júl. 9.), 5. p.
Bódvaszilasi remények = = Észak-Magyarország. - 48. évf. 179. sz. (1992. júl. 30.), 5. p.
A Bodrogba fulladt = = Észak-Magyarország. - 48. évf. 180. sz. (1992. júl. 31.), 8. p.
Az 1992. évi táborokra a Honismereti Szövetség által adott támogatás = = Honismeret. - 20. évf. 4. sz. (1992. aug.), 118. p.
Diáksport, körzetről körzetre = = Észak-Magyarország. - 48. évf. 191. sz. (1992. aug. 13.), 15. p.
Sok tűzeset = = Déli Hírlap. - 24. évf. 203. sz. (1992. szept. 1.), 12. p.
Száztíz vér / Lévay Györgyi = = Észak-Magyarország. - 48. évf. 230. sz. (1992. szept. 29.), 1. p.
Tolmács majd suszter voltam Oroszba’ (Szibéria) a fogságba’ / Rémiás Tibor = = Szülőföldünk. - . évf. 18. sz. (1992. okt.), 39. p.
Kishatármenti kapcsolatok: Bódvamenti települések tárgyaltak. / György Horváth László. = = Déli Hírlap. - 24. évf. 288. sz. (1992. dec. 11.), 6. p.

1994
Caritas bolt Bódvaszilason = = Déli Hírlap. - 26. évf. 80. sz. (1994. ápr. 7.), 16.p.

1995
Rendőrőrsöt avattak Bódvaszilason : Év végére készenléti rendőrség / H. Sz. = = Déli Hírlap. - 27. évf. 249. sz. (1995. okt. 24.), 8. p.

1996
Országgyűlési képviselő tátogatása = = Déli Hírlap. - 28. évf. 11. sz. (1996. jan. 13.), 4. p.
Országgyűlési képviselő tátogatása = = Déli Hírlap. - 28. évf. 12. sz. (1996. jan. 15.), 16. p.
Az óvodások a gondokat nem érzik = = Itt-hon. Észak-Magyarország melléklete. - 4. évf. 21. sz. (1996. máj. 21.), 2. p.
Morzsa kutya nyomra vezetett = = Itt-hon. Észak-Magyarország melléklete. - 4. évf. 39. sz. (1996. okt. 1.), 8. p.

1998
Bódva-völgyi szentmise, rendőrökkel = = Észak-Magyarország. - 54. évf. 102. sz. (1998. máj. 2.), 3. p.

1999
Szilasi újság: a kutyásoknak nem jutott/ ÉM-PTA = = Észak-Magyarország. - 55. évf. . sz. (1999. aug. 26.), 6.p.
Aranyfakanál-díjat adtak a Szilasi Napon/ ÉM-DR = = Észak-Magyarország. - 55. évf. . sz. (1999. szept. 23.), 6.p.
Olvasókönyv a szilasi diákoknak/ ÉM = = Észak-Magyarország. - 55. évf. . sz. (1999. szept. 23.), 6.p.
Könyvek: a munka beérett gyümölcsei: Száz év szünet után az idén több Bódva völgyi honismereti könyv is megjelent/ PTA = = Észak-Magyarország. - 55. évf. . sz. (1999. okt. 13.), 3.p.

2001
A faluért játszottak/ ÉM = = Észak-Magyarország. - 57. évf. . sz. (2001. febr. 13.), . p.

DÉNES GYÖRGY GÖMÖR–TORNAI ÍRÁSAINAK GYŰJTEMÉNYE

1961
A Meteor-barlang feltárása. == Karszt- és Barlangkutató, (1961) 2. sz. 83–85. p.

1964
A bódvaszilasi Meteor-barlang feltárása. == Borsodi Földrajzi Évkönyv, 5. évf. (1964) 24–30. p.

1966
200 éve született Raisz Keresztély. == Karszt és Barlang, (1966) 2. sz. 85–86. p.

1970
Az első irodalmi adat a Tornai-Alsó-hegy zsombolyairól. == Karszt és Barlang, (1970) 1. sz. 19–20. p.

1972
Középkori vastermelés a Bódvától keletre és a tornaszentandrási ikerszentélyes templom. == A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 11. sz. (1972) 83–103. p.

1973
A Jósva- és Ménes-völgy közötti fennsík karsztosodása s a Csapás-tetői-barlang. == A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 12. sz. (1973) 583–588. p.
A királyi halászóvizek Árpád-kor végi felügyelői, a vízóvók. == A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 12. sz. (1973) 121–128. p.
A teresztenyei Baksa-híd. == A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei, 12. sz. (1973) 59–61. p.

1974
Az Esztramos-hegy nevének kérdéséhez. == Karszt és Barlang, (1974) 1. sz. 17–20. p.

1975
Környezetvédelem az Árpád-korban. == Élet és Tudomány, 30. évf. (1975. aug. 8.) 32. sz. 1507–1510. p.

1978
Egy lerombolt falu nyomában... Derenk. == Élet és Tudomány, 33. évf. (1978. ápr. 14.) 15. sz. 470–472. p.

1979
Ménes-patak. == Magyar Nyelv, 75. évf. (1979) 2. sz. 209–214. p.

1980
Adalék az Esztramos nevének kérdéséhez. == Karszt és Barlang, (1980) 1. sz. 22. p.

1983
A Bódvaszilasi-medence 700 éves története. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 160 p. /Borsodi kismonográfiák, 16./

1992
Darstellung der Höhle von Szilice in einem Manuskript vom Beginn des 18. Jahrhunderts. == Karszt és Barlang, Special Issue, (1992) 13–16. p.

1994
Bél Mátyás és ifj. Buchholtz György a Szilicei-jégbarlangról és annak térképéről. == Karszt és Barlang, (1992) 1–2. sz. 43–52. p.

1997
Az Esztramos és környéke középkori történeti földrajzához. == Szakáll Sándor – Papp Gábor (szerk.): Az Esztramos-hegy ásványai. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 15–30. p. /Topographia Mineralogica Hungariae, 5./

1998
A Torna megyei Galyaság középkori történeti földrajza. == Frisnyák Sándor (szerk.): A Felvidék történeti földrajza. A Nyíregyházán 1998. április 1–3-án megtartott tudományos konferencia előadásai. Nyíregyháza, Tanítóképző Főiskola Földrajz Tanszék, 273–287. p. /Történeti Földrajzi Tanulmányok, 3./
Történeti áttekintés a XIX. század második feléig. == Baross Gábor (szerk.): Az Aggteleki Nemzeti Park. Budapest, Mezőgazda, 338–377. p. /Nemzeti Parkjaink./

1999
A Bódva-völgy felső szakaszának Árpád-kori története a tatárjárásig. == Bodnár Mónika – Rémiás Tibor (szerk.): Tanulmányok a Bódva-völgye múltjából. Putnok, Gömöri Múzeum és Baráti Köre, 131–148. p. /Múzeumi Könyvtár, 5./

2001
Alsó-hegyi földrajzi nevek Bódvaszilas 1851. évi kataszteri határleírásában. A Barát-zsomboly és az Almási-zsomboly első említése. == Karszt és Barlang, (1993) 1–2. sz. 54–58. p.

KOLESZÁR KRISZTIÁN GÖMÖR–TORNAI ÍRÁSAINAK GYŰJTEMÉNYE

1993
A tornanádaskai kastélypark. == Természet Világa. Természettudományi Közlöny, 124. évf. (1993. aug.) 8. sz. LVII–LVIII. p.

1994
A "meredek" hegy természeti kincsei. == Természet Világa. Természettudományi Közlöny, 125. évf. (1994. aug.) 8. sz. LXVI–LXVII. p.

1999
A tornaszentandrási–bódvarákói Esztramos hegy természeti értékeinek leírása kutatástörténeti összefoglalókkal. == XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Természettudományi Szekció I. Debrecen, k. n., 276. p.
(szerk): Bevezetés Bódvaszilas és környéke helyismeretébe. Tankönyv és olvasókönyv a Bódvaszilasi Általános Iskola tanulói részére. Bódvaszilas, k. n., 76 p.

2000
A bányászat során föltárult esztramosi barlangok megismerésének története a kezdetektől 1965-ig. == Veress Márton (szerk.): Karsztfejlődés V. Szombathely, BDF Természetföldrajzi Tanszék, 293–308. p.
A Bódva mente természeti képe. == Laki-Lukács László (szerk.): Millenniumi bódva-völgyi képeskönyv. Edelény, Bódvavölgyi Gazdaságfejlesztő Alapítvány, 5–13. p.
Az esztramosi mészkőbányászat és barlangkutatás kezdetei. Bányászat és barlangok az Esztramos hegyen 1948-től 1965-ig. == A Borsodi Tájház Közleményei, 7–8. sz. (2000) 30–47. p.
A szalonnai és szendrei források ismeretessége a XVIII. században. == A Borsodi Tájház Közleményei, 7–8. sz. (2000) 23–27. p.

2001
Hidvégardó természeti képe. == Koleszár Krisztián (szerk.): Hidvégardó. Fejezetek a község történetéből. Hidvégardó, Hidvégardó Község Önkormányzata – Hidvégardóért és annak Ifjúságáért Alapítvány, 7–18. p.

2002
Káposztatermesztés Bódvaszilason. == Szülőföldünk, 28–29. sz. (2001. ápr.) 200–205. p.
Torna vármegye természeti képe a 18–19. században. == Rémiás Tibor (szerk.): Torna vármegye és társadalma 18–19. századi források tükrében. Bódvaszilas–Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 319–330. p.

2003
Népi lakóházak felújítása Perkupán. == Tájházi Hírlevél, 3. sz. (2003. október) 10–11. p.
Megnyílt a Perkupai Tájház. == Tájházi Hírlevél, 3. sz. (2003. október) 12–13. p.

2004
Tornagörgő természeti képe. == Rémiás Tibor (szerk.): Tornagörgő kismonográfiája. Tornagörgő, Tornagörgő Község Önkormányzata, 9–18. p.

2005
A tornai Alsó-hegy és a Dusa karsztformái XIX. századi kéziratos térképeken. == Karszt és Barlang. 2000–2001. évfolyam, 43–49. p.
(szerk., életrajzok): Béres Gábor – Kalász Elek: Hajdanvolt Tornaszentandrás. Tornaszentandrás, Tornaszentandrás Község Önkormányzata, 23. p.

2006
Temetők a Galyaságban és mellékén. == Tájházi Hírlevél, 4. sz. (2006. december) 18–20. p.

2007
(Nagy Dezső társszerzővel): Tanácsok hagyományos porták értékőrző megújításához Gömör és Torna vidékén. Miskolc, Ökölógiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 44 p.

[2010]
A szilasi és a szádalmási magtár. Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 16 p. (Értékőrző magtárak, I.)

2011
Fejezet a Bódva-völgy történetének megismeréséből. Dénes György és Kalász Elek levelezése (1968–1974) == Tóth Álmos – Bárth M. János (szerk.): Karszt, történelem, helynevek. Köszöntők és tanulmányok a 88 éves Dénes György tiszteletére. Budapest, Meteor Természetbarátok Turista Egyesülete, 111–115. p.

2014
Gyümölcstermesztés és gyümölcsfajták a régi Szilason. == Kutatások az Aggteleki Nemzeti Parkban II. Jósvafő, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 175–188. p. /ANP Füzetek, 11/

Bódvaszilasért Baráti Kör

Postacím: 3763 Bódvaszilas, Szabadság út 53.  *  Drótposta: baratikor@bodvaszilasert.hu
Képviseli: Demény Istvánné  *  Adószáma: 18431568-1-05
Számlaszám: 10913006-00000010-11310018 (UniCredit Bank Hungary Zrt.)

Támogassa szervezetünket adója 1%-ával!

umvp tamogato

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

Gömör-Torna Értéke

Szervezetünk
Gömör-Tornai Hagyományos Termék-
és Szolgáltatásfejlesztési Klaszter
 tagja.